วิสัยทัศน์

    เรามุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง   และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างมืออาชีพ   จากวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

ริษัทได้กำหนดพันธกิจในการทำงานҵðҹ     เพื่อดำเนินไปในทิศทางเดียวกันดังนี้ สร้างเครือข่ายการบริการที่มีประสิทธิภาพ٧ش ֧ͤ

ของลูกค้า เราเป็นผู้นำการสร้างตราสินค้าอย่างมืออาชีพ เรามุ่งมั่นร่วมกันกับคู่ค้า   สร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างมั่นคง    ʹสร้างองค์กรที่ดีที่สุด

สำหรับพนักงานทุกคน  วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเป็นเสมือนคำสัญญาที่มีต่อคู่ค้า พนักงานและผู้บริโภค    โดยบริษัทเน้นการสร้างเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน

และเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง   โดยผ่านการดำเนินงานของบริษัท     ซึ่งจะพัฒนาอย่างไม่ยุ่งยั้งทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพѹѺؤ

ปัจจุบันѷได้เพิ่มสินค้าในกลุ่มͧ LED TV, Smart TV Box, Tablet  Թ㹡ͧ෤մҹͷҡ  เพื่อตอบรับกับวิถีชีวิตของคน

ในสังคมที่เปลี่ยนไป และนอกจากนี้ยังเป็นผู้คัดสรรตราสินค้าที่ดีที่สุด  และสรรหาสินค้าให้ตรงตามความต้องการที่ไม่จำกัดของผู้บริโภคในประเทศไทย

 

จากอดีตสู่ปัจจุบันของบริษัทไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน)    เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2535          โดยดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทภาพและเสียง

ผลิตภัคุณภาพภายใต้ตราสินค้า Aconatic ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผลิตภัณฑ์หลัก  อาทิเช่น  เครื่องเล่վ จนกระทั่งในปี 2543

บริษัทได้พัฒนาเครื่องเล่นվ  ที่มีระบบความคมชัดสูง   เพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต อาจกล่าวได้ว่าในช่วง 10 ปีแรกของการดำเนินธุรกิจ

ѷ蹾Ѳ෤բͧԹ Ѻª٧ش㹻 2546 ѷعѺ ѷ ෤ ӡѴ

ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์สิงคโป   ผลิตเครื่องเสียงและโฮมเธียร์เตอร์ที่ได้รับความไว้วางใจผลิตสินค้าให้กับตราสินค้าชั้นนำของโลกโดยมีฐานการ

ผลิตในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  มาเลเซีย  และไต้หวันในการร่วมลงทุนกับบริษัทอีสเทิร์น เอเซีย เทคโนโลยี จำกัด ได้เสริมความแข็งแกร่งให้บริษัท

ทั้งในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี   และการเงินลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น

     จนกระทั่งในปี 2549 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากตราสินค้าชั้นนำระดับโลกWhirlpool ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

ทำให้บริษัทมีกลุ่มของผลิตภัณฑ์ครบในทุกหมวด และเป็นจุดศูนย์รวมในการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งกลุ่ม Brown goods และกลุ่ม White goods  ต่อจากนั้น

ในปี 2551 บริษัทได้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน  ภายใต้ชื่อ บริษัทไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหѴาชน)       บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จФѴõԹ

ระดับโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในปี 2554       บริษัทได้ร่วมกับ Walt Disney    ในการประกอบสินค้าเครื่องเล่นվบบมีจอภายใต

้ตราสินค้า Disney     ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และในปี 2555 เป็นอีกครั้งที่บริษัทได้รับความไว้วางใจจากตราสินค้าชั้นนำระดับโลกถึง 2 ตราสินค้า 

Hoover / Maytag ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ในช่วง ปีที่ 11 ถึง ปีที่ 20   บริษัทให้ความสำคัญในการลงทุน     และ

คัดสรรตราสินค้าและสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองผู้บริโภคในประเทศและเน้นย้ำการเป็นบริษัทผู้บริหารตราสินค้าได้เป็นอย่างดี  ปัจจุบันบริษัทได้แบ่งกลุ่ม

ธุรกิจเป็น   2  กลุ่มหลัก    คือกลุ่มสินค้าหมวดภาพและเสียง   Brown Goods        โดยมีตราสินค้า Aconatic   ซึ่งเป็นԹҷ Specification

เหมาะกับผู้บริโภคในประเทศไทยเป็นหลักและอีกกลุ่มสินค้าคือหมวดเครื่องใช้ในบ้าน White Goods โดยมีตราสินค้า Whirlpool / Hoover / Maytag

ในกลุ่มนี้บริษัททำการคัดสรรตราสินค้าที่ดีที่สุด  และเป็นตราสินค้าชั้นนำของโลก      เนื่องจากบริษัทมีความเข้าใจตลาด เครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย และ

ความต้องการของผู้บริโภคการสรรหาตราสินค้าจึงเป็นงานหลักที่บริษัทใӤѭ

ครอบครัว Aconatic

กลุ่มบริษัทไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) มีบริษัทั้งหมด 4 บริษัท ซึ่งถือได้ว่าเป็นครอบครัวใหญ่  มีพนักงานรวมทั้งหมดเป็นจำนวนกว่า 1000 คน

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญองการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยมีการจัดอบรมพัฒนาพนักงาน อาทิเช่น การจัดอบรมพนักงานที่เป็นหน่วยขายสินค้า

ในทุกปีและมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 ท่าน โดยในครั้งล่าสุดจัดภายใต้ Concept : Best Sale Award @ Lake Haven วันที่ 4-5 ตุลาคม 2555

โดยพนักงานผู้ร่วมสัมนาได้รับทั้งความรู้ และความสนุก และล่าสุดการจัดกิจกรรมปีใหม่ภายใต้ 60S Party ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงานผู้เข้าร่วมงาน

เป็นอย่างดี

 

สินค้า
บริการลูกค้า
ข้อมูลบริษัท

 

 

 

 

 

 

() แท๊บเล็ต

() ทีวี

() ทีวี บ๊อกซ์

() เครื่องเล่น พกพา

() ลำโพง/โฮมเธียเตอร์

() อุปกรณ์เสริม/อื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 () ติดต่อเรา

 () Call Center

 () ศูนย์บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

() เกี่ยวกับ Aconatic

() สมัครงาน

() บริษัทในเครือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013 Hifi Orient Thai Public Company Limited. All rights reseved